Profesní Komora Požární Ochrany
sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti požární ochrany na území ČR.
Zasedání prezidia PKPO
Dne 16. května 2016 se uskuteční pravidelné zasedání prezidia Profesní komory požární ochrany. Zasedání se bude konat v Pivovaru Kolčavka, Praha 9 od 12.00 hod.
Valné shromáždění PKPO 2016
Valné shromáždění členů Profesní komory požární ochrany se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice od 9.00 hod.
Certifikace odborné kvalifikace TPZ, VTPZ, KTPZ
PKPO opět připravila ve spolupráci s Českou společností pro jakost certifikace odborné kvalifikace: Technik požárních prostředků a zařízení (TPZ), Vedoucí technik požárních prostředků a zařízení (VTPZ), Kontrolní technik požárních prostředků a zařízení (KTPZ).
Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2016
Dne 28. dubna 2016 se v Ostravě koná XIV. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů Pořadatel akce: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
Seminář Stavební řešení pro přirozené a nucené větrání z požárního hlediska
Dovolujeme si Vás pozvat na akreditovaný seminář "Stavební řešení pro přirozené a nucené větrání z požárního hlediska" pořádaný společně Profesní komorou požární ochrany (PKPO) a STUDIEM AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví).
Zprostředkování zaměstnání pro studenty VŠ
Profesní komora požární ochrany nabízí studentům a absolventům VŠ zprostředkování brigády nebo zaměstnání ve firmách zabývajících se požární ochranou.
Právní systém Codexis pro členy PKPO
PKPO zajistila pro své členy možnost využití právního informačního systému CODEXIS. Tento program obsahuje legislativu ČR a EU a judikaturu ČR a Soudního dvora EU.
Zpráva z veletrhu FeuerTrutz 2016
Výstava a konference požární ochrany, která se konala ve dnech 17. a 18. února 2016 v Norimberku, byla v letošním roce větší, než kdy dříve. Výstava i konference byly zaměřeny převážně na požární ochranu v průmyslu a požární bezpečnost staveb. Obě tyto akce byly významnou inspirací pro všechny subjekty, které vyvíjejí v této oblasti svou činnost.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nepřehlédněte

Soubor jednotných dokladů ke stavbě je určen členům PKPO a široké veřejnosti a měl by pomoci při provádění kontrol PBZ a při přípravě dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

Jednotné doklady ke stavbě ke stažení

Jednotné doklady - informační prezentace

INTRANET | Kontakty | Created by Profi Sites | © 2011 - 2016 Profesní komora požární ochrany